قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26
مقاله برگزیده

نفت؛ منشاءفساد در کشور

 نفت؛ منشاءفساد در کشور  هنگامی که نفت منشا تامین هزینه‌ها شد، دیگر دولت، چون از مردم پولی نگرفته است خود را ملزم نمی‌داند به مردم گزارش بدهد و بحث حساب کشی از دولت به گونه‌ای کنار می‌رود و در اینجا مردم دیگر نمی‌تواند مطالبه‌ای خاصی داشته باشند، چون اصولا هزینه‌ای نداده‌اند که خود را طلب کار دولت بداند و حتی برعکس در چنین نظامی مردم به اصطلاح، گردن کج می‌کنند که اگر می‌شود ذره‌ای بیشتر به ما بدهید؟! به گزارش  یزد جاد، به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ اصطلاح «بچه پولدار ملی» یکی از اصطلاحات قشنگی است که منشا بودن نفت در جهت فساد در کشور را به خوبی نشان می‌دهد. با یک بررسی کلی و دید جهانی می‌توان بیان داشت به صورت تقریبی در اغلب کشور‌ها هزینه‌ها براساس مالیات‌ها تامین می‌گردند و این کشور‌ها برای به تعادل رساندن اقصادشان می‌باست هزینه‌های (G) خود را مساوی مالیات (T) قرار بدهند. ...
ادامه
طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان