قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26
روابط عمومی ۱۳ مهر ۱۳۹۶ اخبار, تشکیلات, خواهران, عناوین مهم, فرهنگی بدون دیدگاه

برپایی ایستگاه صلواتی در خوابگاه خواهران

 

به گزارش یزد جاد همزمان با مراسم های عزاداری سیدالشهداء، واحد خواهران تشکل جامعه اسلامی در ایستگاه صلواتی پذیرای دانشجویان بود. این ایستگاه صلواتی که با هدف دعوت دانشجویان به شرکت در مراسم عزاداری و زنده نگاه داشتن یاد اهل بیت دایر گردید،روبروی دفتر شهید ناهید فاتحی و در تاریخ ۳مهرماه ۱۳۶۹دایر شد.

 

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان