قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26
روابط عمومی ۱۷ آذر ۱۳۹۶ آموزش, اخبار, خواهران, دسته‌بندی نشده, عناوین مهم بدون دیدگاه

برگزاری اولین جلسه حلقه رهپویان وصال

 

به گزارش یزد جاد،به همت معاونت آموزش، حلقه رهپویان وصال مورخ ۱۲آذر۱۳۹۶ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار گردید.در این حلقه جلسه اول از مباحث “چگونه آسوده تر زندگی کنیم ” از حاج آقا پناهیان مورد بحث قرار گرفت و در مورد موضوع راحت طلبی و نظر قران در این مورد بحث شد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان