کسانی که در خارج یا متأسفانه در داخل دوست دارند با آمریکایی‌ها پیوند بخورند و نشست و برخاست کنند، این حرف‌ها را بشنوند و بدانند که نظام جمهوری اسلامی به فضل الهی همه‌ی مشکلات را برطرف خواهد کرد.
امام خامنه‌ای(مدظله العالی) 96/9/19
روابط عمومی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ آموزش, اخبار, خواهران, عناوین مهم یک دیدگاه

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود

به گزارش  یزد جاد ،چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود مورخ۲۶ اردیبهشت ماه۱۳۹۶ برگزار شد.
«ایمان از روی آگاهی»
ایمان خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان دنباله رو آنهاست.
تفاوت میان رهبران الهی ورهبران سیاستمدارجهانی دراین است که رهبرالهی می گوید،گام برمی دارد وبه راهی که می رود صمیمانه مؤمن است.اما یک سیاستمدار به آنچه می گوید ایمان ندارد یا به قدرلازم ایمان ندارد.
پیغمبران خدا به آنچه که گفته اندباتمام وجودشان مؤمن بودند وبه آنچه مردم رابه آن دعوت کرده اند خود پیش از همه شتابان رسیده اند.
ابراهیم خلیل الرحمان می گوید:پروردگارا اولین کسی که اسلام آورد من بودم وبعداز من مردم.پیغمبراکرم(ص) درمهمترین وخطرناک ترین حادثه های صدراسلام خودش بود.
نشانه باورداشتن:خودپیشاپیش دیگران درآن راه گام برمی دارد وحرکت می کند.
ایمان وباور خاصیت وابستگان به دعوت اسلام است.
آدم هایی که ایمان ندارند باوری هم ندارند ودرحوزه قلمرو ی فکراسلامی داخل نیستند.
ایمان لازم است آنچنان آگاهانه انتخاب شود که درسخت ترین شرایط آن ایمان از او گرفته نشود.
نکته تشکیلانی:اگرکسی به کاری که به آن دعوت می کند ایمان وباورقلبی داشته باشد با تمام وجودبرای آن تلاش می کند تا به آن برسد وبدین وسیله دیگران نیزاز او پیروی می کنند تا راه او را بپیماپند.ولی اگر ایمان نباشد قدم در راه نخواهد گذاشت ودیگران نیز زمانی که می بینند او تنها دعوت کننده است وعمل نمی کند به حرف او اعتنا نخواهند کرد.

یک نظر

  1. برزگر گفت:

    انتهای سال تحصیلی است
    نام بردن از دانشجویان جدیدالورود جالب به نظر نمی رسه

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان