قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26
حیدری ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ آموزش, خواهران, عناوین مهم, کتابخانه بدون دیدگاه

بسیاری از افراد شخصیت مبهم و ناشناخته ای از حضرت زهرا (س) در ذهن خود دارند و دوست دارند بدانند که برخورد ایشان با افراد مختلف و موقعیت های متفاوت در زندگی چگونه بوده است. کمتر کتابی را می توان یافت که توانسته باشد هندسه ی وجودی حضرت زهرا (س) را در همه ابعاد به خوبی به تصویر کشیده باشد و شخصیت فردی، فرهنگی، معنوی،هنری،اجتماعی، علمی ،سیاسی ، عبادی ، اقتصادی و اخلاقی بانوی دو عالم را به خوبی با هم درآمیخته باشد.

فرهنگ فاطمیه کتابی است که هندسه وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) را به خوبی به تصویر می کشد. نویسنده، ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و نیز جنبه های مختلف زندگی حضرت زهرای (س) را براساس حروف الفبا در کتاب تنظیم کرده است.
وی در مقدمه می گوید:«الفبای شخصیتی زهرا(س) فرهنگی عظیم و بی انتهاست، لکن به قدر توان، قطره ای از زلال کوثر او را چشیدیم. آرزوی فاطمی بودن و تلاش برای فاطمی شدن و بسط فرهنگ و مرام فاطمه(س) بر زندگی جوان و پیر، زن و مرد ما لازم است. در این کتاب الفبای شخصیتی و کمالات بانوی دو عالم به زبان ساده بیان شده است.

این کتاب محصول انتشارات مرکز فرهنگی شهید مدرس است و به دلیل استقبال زیاد مخاطبان، برای بار نهم به زیر چاپ رفته است.در زیر بخشی از متن کتاب را می خوانیم:

حضرت مجتبی(ع) در پنج سالگی هر روز به مسجد می رفت و از کلمات و مواعظی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در مسجد بیان میفرمود، همه آنچه را به ذهن مبارک خود می سپرد، به خانه می آمد ( و به اقتضای ادای حق علم که نشر است) برای مادر بزرگوار خود حرف به حرف بیان می کرد و چون امیرالمؤمنین(ع) به خانه تشریف می آورد، حضرت صدیقه طاهره(س) آنها را برای آن جناب بازگو می کرد. روزی حضرت علی(ع) پرسید: ای فاطمه، تو به مسجد حاضر نبودی ازکجا این کلمات را فهمیدی؟ گفت: فرزندم حسن هر روز آنچه پدر بزرگوارم بر منبر می گوید، بی کم و کاست به همان ترتیب برایم بیان می کند.

روایت شده که روزی حضرت علی(ع) و همسرش حضرت زهرا(س) به صحرا رفته و به هنگام خوردن خرما با گفتن کلماتی با یکدیگر مزاح کردند. علی (ع) فرمود: ای فاطمه رسول خدا مرا بیشتر از تو دوست می دارد. حضرت زهرا(س) گفت: از سخن تو تعجب است! آیا می شود پیامبر اکرم تو را بیشتر از من دوست داشته باشد در حالی که من میوه ی دل او و عضوی از پیکرش و شاخه ای از شاخسارش می باشم و غیر از من فرزندی ندارد؟! علی (ع) فرمود: ای فاطمه اگر سخن مرا قبول نداری بیا تا نزد پدرت حضرت رسول برویم. سپس آن دو با هم نزد پیامبر (ص) رفتند. حضرت فاطمه (س) پیشدستی کرده گفت: ای رسول خدا! کدام یک از ما دو نفر نزد تو محبوب تریم، من یا علی؟! رسول خدا  فرمود: تو به من محبوب تری و علی از تو برای من عزیز تر است …….

و در جایی دیگر از کتاب می خوانیم:

یهودیان مدینه می خواستند فاطمه (س) دختر رسول خدا (ص) را تحقیر کرده و خوارش سازند. به همین سبب در یک مجلس عروسی زنان خود را به بهترین زیورها آراستند و بر آنها فاخرترین لباس ها را پوشاندند.آنگاه به نزد رسول (ص) آمده و با شیطنت از او اجازه خواستند تا دخترش فاطمه (س) به مجلس آنها درآید. رسول خدا(ص) فرمود: اجازه ی او با علی است. از او خواستند تا نزد علی شفاعت کند، رسول (ص) هم شفاعت کرد. بناشد زهرا(س) به مجلس درآید. جبرئیل در دم فرود آمد و با خود لباس و عطر و زیورهای بهشتی آورد که هیچکس نظیرش را ندیده بود. زهرا(س) به مجلس در آمد، ماه از شرم پنهان شد،همه زنان مجلس از بهت انگشت به دهان گرفتند و به وی خیره شدند، زیر لب می گفتند: گویا بدر این بار در خانه ی ما به چله نشسته. آنگاه در دم چون سحره فرعون از پا افتادند و در سجده بر زمین بوسه زدند. جمع زیادی در آن جشن عروسی به برکت حضور زهرا(س) جشن تصرف به اسلام گرفتند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان