قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " دغدغه های فرهنگی "

برگزاری پنجمین جلسه حلقه دغدغه های فرهنگی

برگزاری پنجمین جلسه حلقه دغدغه های فرهنگی   به گزارش یزد جاد،پنجمین جلسه حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی روز یکشنبه مورخ ۲۰ آذرماه سال جاری در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برادران برگزار شد. در این جلسه طبق روال جلسات قبل ابتدا مسئول واحدسیاسی به بیان نکاتی از فضای سیاسی…

برگزاری چهارمین جلسه حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی

برگزاری چهارمین جلسه حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی   به گزارش یزد جاد،چهارمین حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی روز یک شنبه مورخ ۵ آذرماه سال جاری در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برادران برگزار گردید. گفتنی است طبق روال جلسات قبل در ابتدای جلسه مسئول محترم واحد سیاسی به…

برگزاری اولین،دومین و سومین جلسه حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی

برگزاری اولین،دومین و سومین جلسه حلقه مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی   به گزارش یزد جاد،اولین ،دومین و سومین جلسه حلقه دغدغه های فرهنگی روزهای یکشنبه مورخ ۷،۱۴ و ۲۱ آبان ماه سال جاری در دفتر شهید بهشتی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای فعال و ورودی های…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان