قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " رهپویان وصال "

برگزاری دومین جلسه حلقه رهپویان وصال خواهران

برگزاری دومین جلسه حلقه رهپویان وصال خواهران به گزارش یزد جاد،جلسه دوم حلقه های آموزش با محوریت ((ویزگی جوانان )) در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ در دفتر خوابگاهی تشکیل شد. در این جلسه نیز در ادامه جلسه قبل به ویزیگی دوران جوانی پرداخته شد. (بهترین جوان‌های شما کسانی هستند که شباهتی به مسن‌ها…

برگزاری اولین جلسه حلقه رهپویان وصال

برگزاری اولین جلسه حلقه رهپویان وصال   به گزارش یزد جاد،به همت معاونت آموزش، حلقه رهپویان وصال مورخ ۱۲آذر۱۳۹۶ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار گردید.در این حلقه جلسه اول از مباحث “چگونه آسوده تر زندگی کنیم ” از حاج آقا پناهیان مورد بحث قرار گرفت و در مورد موضوع راحت…

برگزاری یازدهمین حلقه رهپویان وصال خواهران

به همت معاونت آموزش: برگزاری یازدهمین حلقه رهپویان وصال خواهران به گزارش  یزد جاد،به همت معاونت آموزش یازدهمین حلقه ی « رهپویان وصال » مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار شد. در این حلقه،اصول اساسی «تشکل اسلامی» از منظر شهید بهشتی بیان شد. تشکل اسلامی باید پاسدار ارزشها و آسان کننده…

برگزاری نهمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران

به همت معاونت آموزش: برگزاری نهمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران به گزارش  یزد جاد،به همت معاونت آموزش نهمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال با موضوع «رسالت یک دانشجو و جوان در جامعه» در دفتر شهید ناهید فاتحی در تاریخ سه شنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار گردید. خلاصه…

برگزاری هشتمین جلسه رهپویان وصال باموضوع روابط دختر و پسر

برگزاری هشتمین جلسه رهپویان وصال باموضوع روابط دختر و پسر به گزارش  یزد جاد ،هشتمین جلسه رهپویان وصال باموضوع روابط دختر و پسر درسه شنبه ۱۹بهمن ماه در ساعت۲۱ دردفتر شهید ناهید فاتحی توسط یکی از اعضای ورودی جدید و فعال در واحد آموزش برگزار گردید. بحث ارتباط با جنس مخالف…

ششمین جلسه ی حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران برگزار شد

به همت معاونت آموزش: ششمین جلسه ی حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران برگزار شد به گزارش  یزد جاد،ششمین جلسه ی حلقه های رهپویان وصال در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ توسط یکی از اعضای جدید فعال واحد آموزش و با حضور اعضای جاد در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در…

ششمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران برگزار شد

به همت معاونت آموزش: ششمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران برگزار شد به گزارش  یزد جاد،به همت معاونت آموزش ششمین حلقه از حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران در تاریخ ۲۳ آذرماه سال ۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این حلقه مباحث مربوط به…

چهارمین حلقه رهپوپان وصال برادران در سال تحصیلی جدید برگزار گردید

به همت واحد آموزش: چهارمین حلقه رهپوپان وصال برادران در سال تحصیلی جدید برگزار گردید به گزارش  یزد جاد،اولین حلقه رهپوپان وصال ویژه برادران، روز دوشنبه مورخ ۱۵ آذر ماه سال جاری با حضور دانشجویان ورودی جدید  در دفتر شهید بهشتی جاد برگزار گردید؛در این جلسه مبحث  نگاه عالمانه به…

چهارمین جسله حلقه های رهپویان وصال خواهران برگزار شد

به همت معاونت آموزش: چهارمین جسله حلقه های رهپویان وصال خواهران برگزار شد به گزارش یزد جاد،چهارمین جلسه حلقه های رهپویان وصال واحد خواهران به همت معاونت آموزش در روز ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۵ باحضور دانشجویان جدیدالورود،اعضای شورا و عقبه ی جاد در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزارشد. در این جلسه پس…

اولین حلقه رهپوپان وصال برادران در سال تحصیلی جدید برگزار گردید

اولین حلقه رهپوپان وصال برادران در سال تحصیلی جدید برگزار گردید به گزارش  یزد جاد،اولین حلقه رهپوپان وصال ویژه برادران، روز دوشنبه مورخ بیست وششم مهر ماه سال جاری با حضور دانشجویان ورودی جدید و اعضای فعال جامعه اسلامی دانشجویان در دفتر شهید بهشتی جاد برگزار گردید. در این جلسه…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان