قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " زیارت آل یاسین "

برگزاری نوزدهمین جلسه وصال

برگزاری نوزدهمین جلسه وصال   نوزدهمین جلسه وصال واحد فرهنگی با حضور اعضا روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برادران برگزار گردید. در ابتدای جلسه به ذکر مصیبت مختصری پرداخته و سپس زیارت آل یاسین قرائت گردید.در پایان حاضران مهمان سفره حضرت زهرا(س) بودند.

برگزاری شانزده و هفدهمین جلسه وصال

برگزاری شانزده و هفدهمین جلسه وصال   به گزارش یزد جاد،شانزدهمین و هفدهمین جلسه وصال با قرائت زیارت آل یاسین و صرف شام روزهای جمعه ۱ و ۸ دی ماه سال جاری در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برادران برگزار گردید. 

برگزاری سیزدهمین جلسه وصال

برگزاری سیزدهمین جلسه وصال   به گزارش یزد جاد،سیزدهمین جلسه وصال واحد فرهنگی روز جمعه مورخ ۱۰ آذر ماه سال جاری در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برادران برگزار گردید. لازم به ذکر است در این جلسه  زیارت آل یاسین قرائت و مداحی مختصری انجام گردید.در پایان نیز افراد حاضر در…

برگزاری ۸،۹،۱۰،۱۱ و دوازدهمین جلسه وصال

برگزاری ۸،۹،۱۰،۱۱ و دوازدهمین جلسه وصال     به گزارش  یزد جاد جلسات ۸،۹،۱۰،۱۱ و دوازدهم حلقه وصال روزهای پنج شنبه مورخ ۵،۱۲،۱۹ و ۲۶ آبان ماه و ۳ آذرماه سال جاری در محل دفتر شهید بهشتی خوابگاه برگزار گردید.لازم به ذکر است در این جلسه  زیارت آل یاسین قرائت و مداحی…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان