بنده در اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم مذاکره در موضوعات خاص اشکال ندارد، منتهی گفتم به مذاکره اعتماد ندارم و خوش‌بین نیستم. می‌خواهند مذاکره کنند؟ بکنند. ما هم به اذن الله ضرری نمی‌کنیم. تجربه‌ای در اختیار ملت ایران است که مختصراً عرض خواهم کرد. این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق کردیم
امام خامنه‌ای(مدظله العالی) 92/8/12

برچسب گذاشته شده با : " طرح کلی اندبشه اسلامی در قرآن "

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود به گزارش  یزد جاد ،چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود مورخ۲۶ اردیبهشت ماه۱۳۹۶ برگزار شد. «ایمان از روی آگاهی» ایمان خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان دنباله رو آنهاست. تفاوت میان رهبران…

بیست و سومین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

بیست و سومین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به گزارش  یزد جاد،تحلیل و بررسی جلسه بیست وسوم کتاب طرح کلی در سطح ۲در بین الطلوعین روز سه شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این جلسه که موضوع آن بحث…

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به گزارش  یزد جاد، بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به همت معاونت آموزش،سه شنبه مورخ ۳اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد.

برگزاری سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود

برگزاری سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود به گزارش  یزد جاد،سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود مورخ۲۸ فروردین ماه۱۳۹۶ به همت معاونت آموزش برگزار شد. دراین حلقه نیز دیگر ویژگی های مؤمنان بیان شد.از جمله: برپروردگارشان…

برگزاری دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود

برگزاری دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود به گزارش  یزد جاد،دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود مورخ۲۳ فروردین ماه۱۳۹۶ به همت معاونت آموزش برگزار گردید. در این حلقه به مسائل پیرامون غنایم به دست…

اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود

اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود به گزارش یزد جاد، اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود به همت معاونت آموزش،دوشنبه مورخ ۸ اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این جلسه به شرح ویژگی…

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به گزارش  یزد جاد، بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به همت معاونت آموزش،سه شنبه مورخ ۳اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. این جلسه به موفقیت پیامبران در رسیدن…

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

برگزرای چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به گزارش  یزد جاد،چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » در بین الطلوعین سه شنبه ۱۹ بهمن ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. خلاصه ایی از جلسه به شرح زیر می باشد:…

برگزاری سومین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

برگزاری سومین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به گزارش  یزد جاد،سومین جلسه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » در سطح۱ در بین الطلوعین سه شنبه ۱۹ بهمن ماه در دفتر شهید ناهید فاتحی با بررسی جلسه پنجم این کتاب تشکیل شد. خلاصه ی…

برگزاری سومین جلسه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم »در بین الطلوعین

 به همت معاونت آموزش: برگزاری سومین جلسه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم »در بین الطلوعین   به گزارش  یزد جاد، به همت معاونت آموزش، سومین جلسه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم »در بین الطلوعین سه شنبه ۲۳ آذرماه در دفترشهید ناهید فاتحی با بررسی هفدهمین…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان