قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " معاونت آموزش "

برگزاری نهمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 

برگزاری نهمین حلقه از سلسله حلقه های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن    نهمین حلقه از سلسله حلقه های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزارشد.این حلقه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور معاونت آموزش، اعضای شوراء و فعال در دفتر شهید فاتحی تشکیل شد. خلاصه ایی از حلقه…

برگزاری سومین حلقه معاونت آموزش با موضوع «چگونه آسوده زندگی کنیم»

برگزاری سومین حلقه معاونت آموزش با موضوع “چگونه آسوده زندگی کنیم”   به همت معاونت آموزش در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ سومین حلقه آموزش با موضوع “چگونه آسوده زندگی کنیم” تشکیل شد. در این جلسه بیان شد: رنج قطعی است و در زندگی انسان، در تربیت و قدرت و بصیرت…

برگزاری دومین جلسه حلقه رهپویان وصال خواهران

برگزاری دومین جلسه حلقه رهپویان وصال خواهران به گزارش یزد جاد،جلسه دوم حلقه های آموزش با محوریت ((ویزگی جوانان )) در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ در دفتر خوابگاهی تشکیل شد. در این جلسه نیز در ادامه جلسه قبل به ویزیگی دوران جوانی پرداخته شد. (بهترین جوان‌های شما کسانی هستند که شباهتی به مسن‌ها…

برگزاری اولین جلسه حلقه رهپویان وصال

برگزاری اولین جلسه حلقه رهپویان وصال   به گزارش یزد جاد،به همت معاونت آموزش، حلقه رهپویان وصال مورخ ۱۲آذر۱۳۹۶ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار گردید.در این حلقه جلسه اول از مباحث “چگونه آسوده تر زندگی کنیم ” از حاج آقا پناهیان مورد بحث قرار گرفت و در مورد موضوع راحت…

برگزاری هشتمین جلسه حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن”

برگزاری هشتمین جلسه حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” به گزارش یزد جاد ،هشتمین حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” در بین طلوعین ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ در دفتر شهید فاتحی برگزار شد.در این جلسه ادامه ی جلسه هفتم مطرح گردید. خلاصه ی این جلسه به شرح زیر می باشد: مهم…

برگزاری اولین حلقه آموزش مخصوص دانشجویان ورودی جدید

برگزاری اولین حلقه آموزش مخصوص دانشجویان ورودی جدید به گزارش یزد جاد ، اولین حلقه آموزش مخصوص دانشجویان ورودی جدید با موضوع “دوران جوانی” مورخ ۷آبان ماه ۱۳۹۶ در دفتر شهید ناهید فاتحی تشکیل شد. دراین جلسه مهم ترین ویژگی هایی که خود جوانان از آنها غافل هستند عنوان گردید.برخی از این ویژگی…

برگزاری هفتمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم

برگزاری هفتمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم به گزارش یزد جاد ،هفتمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم به همت معاونت آموزش در بین الطلوعین دوم آبان ماه ۱۳۹۶ دردفترشهید ناهید فاتحی برگزار گردید. دراین حلقه به نیمی از جلسه هفتم این کتاب پرداخته شد.خلاصه ی این…

برگزاری سومین جلسه واحد معاونت آموزش

برگزاری سومین جلسه واحد معاونت آموزش به گزارش یزد جاد سومین جلسه واحد معاونت آموزش مورخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ با حضور محترم مسئول واحد خواهران و اعضای واحد در دفتر شهید فاتحی برگزار گردید. در این جلسه تقسیم کار بین اعضا ی واحد صورت گرفت وپیرامون موضوع حلقه ها صحبت شد.

برگزاری ششمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن معاونت آموزش

برگزاری ششمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به گزارش یزد جاد ،به همت معاونت آموزش، ششمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶ در دفترشهید ناهید فاتحی برگزار گردید. خلاصه ایی از جلسه به شرح زیر می باشد: جلسه ششم: نویدها در این جلسه بیان…

دومین جلسه واحد معاونت آموزش شورای بیست وسوم

دومین جلسه واحد معاونت آموزش شورای بیست وسوم به گزارش یزد جاد ،دومین جلسه واحد معاونت آموزش مورخ ۲۰ خردادماه۱۳۹۶ با حضور مسئول واحدخواهران، معاونت آموزش فعلی و معاونت سابق در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این جلسه در رابطه با مسئولیت ها وبرنامه های سال آینده صحبت شد ونقاط…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان