قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " نشریه طلوع "

انتشار شماره ۱۲۴ نشریه طلوع

انتشار شماره ۱۲۴ نشریه طلوع   به گزارش یزد جاد ، شماره ۱۲۴ نشریه طلوع منتشر شد.در این شماره که ویژه نامه نهم دی ماه می باشد به موضوعات زیر پرداخته شده است. #قدردانی از ۹ دی #تقلب اسم رمز آشوب #حصر؛اسلام؛قانون #موج حاجی #سنابرق برای دریافت نسخه pdf نشریه روی لینک…

صد و بیست و یکمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و بیست و یکمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد و بیست و یکمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات بیانیه حمایت جادیزد از اقای رئیسی ، لیست کاندیدای مورد حمایت شهر یزد توسط جادیزد ، برخورد منطقی با برنامه های اقایان رئیسی و…

صد و بیستمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و بیستمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد و بیستمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات دلایل اصلح بودن رئیسی ، اصلح نبودن روحانی ، شاخص های اصلح در باب سخنان امام علی (علیه السلام)و … پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه…

صد و هیجدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و هیجدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد و هیجدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات رویکردهای دولت روحانی ، معیشت مردم ، شاخص های اصلح در باب شهدا، اشتغال زایی در دولت تدبیر وامید … پرداخته شده است. برای دریافت این شماره…

صد و هفدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و هفدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد هفدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات وعده های دولت روحانی ، معیشت مردم و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید:

صد و شانزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد وشانزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات نفت و رشد اقتصادی، معیشت مردم، شهید تندگویان، تئوری های دوره سلطنت پهلوی برای شاه،بیماری هلندی،کرسنت و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید:

صد و پانزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و پانزدهمینشماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد وپانزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات تورم، رکود، معیشت مردم، ساده زیستی  و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید:  

صد و چهاردهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و چهاردهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،صد وچهاردهمینشماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات عاملان فتنه، حماسه بصیرت گونه ۹ دی، انقلابی گری و نجاست سیاسی  و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید:

صد و سیزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و سیزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش یزد جاد،،صد و سیزدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات نقض برجام، وضعیت فعلی دولت، فاجعه برخورد دو قطار، روز دانشجو  و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید: ه

صد و یازدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد

صد و یازدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد به گزارش  یزد جاد ،صد و یازدهمین شماره نشریه «طلوع» منتشر شد. در این شماره به موضوعات محرم، شمر زمانه، حر انقلاب و… پرداخته شده است. برای دریافت این شماره از نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید:  

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان